IniciSeu ElectrònicaAnuncis

Consulta pública prèvia: Pla General Estructural i Ordenació Detallada del municipi del Ràfol d’Almúnia.

30 de desembre de 2021

ANUNCI
Consulta pública prèvia: Pla General Estructural (PGE) i Pla d'Ordenació Detallada (POP) del municipi del Ràfol d'Almúnia.

Aquest Ajuntament ha decidit promoure l'elaboració i posterior aprovació del Pla General Estructural  i Pla d'Ordenació Detallada  del municipi del Ràfol d'Almúnia.

Per això, abans de procedir a l'elaboració de l'Esborrany del Pla d'Ordenació Estructural i del Pla d'Ordenació Detallada, de conformitat amb el que es disposa en l'article 51 del Text Refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, s'efectua a través del portal web de l'ajuntament (www.elrafoldalmunia.es) una consulta pública prèvia per espai de vint dies.

El document sotmés a consulta pública prèvia es compon d'una Memòria en la qual s'indiquen els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives, així com de plans de l'Ordenació Estructural del Terme municipal i de l'Ordenació Detallada dels sòls urbans.

Aquesta consulta pública prèvia, que es realitza perquè la ciutadania realitze aportacions per als documents, tindrà efectes administratius interns preparatoris per a la redacció dels plans d'Ordenació Estructural i d'Ordenació Detallada.

La documentació sotmesa a consulta pública prèvia es troba disponible en el Portal de Transparència de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (Apartat 7. URBANISME / 7.1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC), sent l'enllaç per al seu accés directe el següent: https://elrafoldalmunia.sedelectronica.es/transparency/46894b4e-ffbf-4cac-aa8b-35ad6a18cbab/

El període de consulta pública per vint dies es computarà des de la publicació del present Anunci en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de la Web municipal (https://elrafoldalmunia.sedelectronica.es/info.0). Les aportacions de la ciutadania es podran realitzar a través del Registre Electrònic de l'Ajuntament, utilitzant el tràmit “Queixes i Suggeriments” de la Seu Electrònica, o a través del correu electrònic municipal (ajuntament@rafol.org).

Al Ràfol d'Almúnia, Signat El Segon Tinent d'Alcalde, Josep Ochoa Monzó, per delegació de funcions de l'Alcaldia.

Documents

Anunci consulta pública prèva. Pla General Estructural i Ordenació Detallada del municipi del Ràfol d'Almúnia (166,38 KB)

Subvencionat perGeneralitat ValencianaAjuntament del Ràfol d'Almúnia

©AiDweb 2018 - 2024. Todos los derechos reservados.

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si tanca aquest missatge, considerarem que accepta la nostra política de privacitat.