IniciAvís Legal

Carrer Major, 6

965 58 71 68

ajuntament@rafol.org

  • Valencià
    • Español
    • English

Avís Legal

1. Titularitat del lloc web

http://www.elrafodalmunia.es, és un domini en Internet titularitat de l’Excm. Ajuntament del Ràfol d’Almúnia, CIF P0311000-D, amb seu i domicili social en C/ MAYOR, 6, Tfno.965587168 – FAX 965587396 i e-mail info@rafoldalmunia.es.

 

 2. Objecte

L’Ajuntament, a través d’aquest espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, si és el cas, proporcionats per tercers.

 

3. Termes i condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix.  La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats.  Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò disposat per la normativa legal, aixi com les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.  Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat  a mantindre-la en secret i a fer d’ella un ús diligent.  En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que d’ella hagen pogut fer terceres persones.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, servicis i qualsevol altre material d’este lloc web són propietat de l’Ajuntament, a menys que s’especifique el contrari. Queda, per tant, prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mig, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’Ajuntament i, si és el cas, del propietari del copyright o drets d’autor. Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en esta web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris. Els usuaris d’Internet que accedisquen a este lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant això, tal autorització no aconseguix la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seua instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per l’Ajuntament.

L’Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-ho sense previ avís.

L’Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als que es puga accedir per mitjà de o a través d’enllaços situats en el lloc web. L’Ajuntament informa que tals enllaços i enllaços que apareixen en el seu web tan sols constituïxen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i servicis en Internet sobre les matèries a què es referixen, on el visitant podrà, si és el cas, ampliar o complementar les dades oferits en este web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destí i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través de dites enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conéixer que l’Ajuntament no garantix en cap mode les condicions i/o correcta prestació dels servicis o qualitat dels productes oferits a l’usuari, per tercers aliens a la mateixa, als llocs de la qual web puga accedir-se per mitjà d’enllaços establits en qualsevol de les pàgines de l’Ajuntament, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal. En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seues pàgines web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions. L’Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjuís que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, o com a conseqüència d’ajustos o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. La informació administrativa publicada en este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició de la qual és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l’usuari contrastar l’esmentada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si és el cas, o amb la que es troba en poder de les dependències pertinents de l’Administració. En concret, esta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, l’Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjuís que l’ús de la dita informació poguera ocasionar. Les directrius seguides per l’Ajuntament en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de Privacitat d’este lloc web.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís Legal.

Subvencionat perGeneralitat ValencianaAjuntament del Ràfol d'Almúnia

© 2018 AiDweb

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si tanca aquest missatge, considerarem que accepta la nostra política de privacitat.