IniciL'AjuntamentHistòria de l'Ajuntament

Carrer Major, 6

965 58 71 68

ajuntament@rafol.org

  • Valencià
    • Español
    • English

Informació d’interés històric sobre l’ajuntament

Inauguració 2003

El President de la Diputació Provincial d’Alacant, D. José Joaquín Ripoll, va inaugurar el nou ajuntament del Ràfol d’Almúnia, el dia 26 de setembre de 2003.

La inauguració va completar un projecte taxat en 273.718 euros en les obres del qual, l’organisme provincial va invertir el 95% d’un projecte inclòs en el Pla Complementari Provincial d’Obres i Serveis.

Aquest projecte va comprende l’habilitació de la plantes baixa, primera i segona d’un edifici de  336.29 m2, a les que s’ha dotat de saló d’actes, alcaldia i despatxos per a agrupacions polítiques i locals, amb la finalitat de que aquest local fóra el centre de l’activitat diària municipal.

Ripoll es va comprometre a continuar impulsant projectes com aquest en els pobles menuts per a que els veïns pogueren comptar amb els mínims serveis, igual que els dels pobles grans, per a així constituir un reclam per als ciutadans d’altres païssos.

El president va poder també contemplar in situ les obres de l’auditori que se estava construint junt al nou ajuntament, que en l’actualitat formen un únic edifici.  La cosntrucció d’aquest està inclosa en el Pla Operatiu Local  2003-2004, pressupostada inicialment en, aproximadament, 360.000,00 euros, apart del mobiliari i de la resta de l’equipament.

L’acte es va completar amb la invitació per part de l’ajuntament a tots els assistents (ciutadans i autoritats de les poblacions de la comarca, diputats i tècnics provincials) a un vi d’honor.  L’acte va estar amenitzat per un grup de dolçaina i tabalet de la veïna població de Pego.

 

Símbols

ESCUT

La tradició popular del Ráfol sempre ha fet seu l’escut d’armes que existeix en l’altar major de l’església parroquial.  No obstant, el poble del Ràfol d’Almúnia no havia tingut mai un escut que el representara oficialment.

L’ànim d’aconseguir oficialment un escut que representara al nostre poble en tots els actes i reforçar així la seua personalitat, ens va dur a sol·licitar al Consell Tècnic d’Heràldica l’aprovació d’aquest escut.

RESOLUCIÓ d’1 de març de 1999, del Conseller de Presidència, per la que s’aprova l’escut de l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia (Alacant). [1999/3866]

L’Ajuntament del Ràfol d’Almunia ha estimat convenient adoptar escut per a que el represente i simbolitze.  Per això, d’acord amb les facultats que li confereixen les disposicions legals en vigor, va elevar per a la seua aprovació la corresponent proposta, prèvia memòria i estudi heràldic.

El procediment es va tramitar segons les normes establertes en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, per el que es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

El Consell Tècnic d’Heràldica va emitir dictamen favorable.  Per eixos motius, i fent ús de les facultats que em confereix la legislació abans citada, resol: aprovar l’escut adoptat per l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia, que quedarà organitzat de la seguent manera:

“Escudo cuadrilongo de punta redonda. Partido. Al primer cuartel, en campo de gules, cinco casas de plata, dispuestas en aspa. Al segundo cuartel, cuartelado en sautor, al primero y cuarto, en campo de oro, tres pinos de sinople, sobre un monte, también de sinople; en el segundo y tercer cuartel, un ala de oro, en campo de azur. Al timbre, corona real abierta.”

BANDERA

Al mateix temps que es va sol·licitar l’escut, l’ajuntament va estimar convenient adoptar bandera per a que el representara i simbolitzara.

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2001, del Conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que s’aprova  la bandera de l’ajuntament del Ràfol d’Almúnia (Alacant). [2001/8607]

L’ajuntament del Ràfol d’Almúnia ha estimat convenient adoptar la bandera perquè el represente i simbolitze.  Per això, d’acord amb les facultats que li confereixen les disposcions legals en vigor, va elevar per a la seua aprovació la correponent proposta, prèvia memòria i estudi vexilològic.

El procediment es va tramitar d’acord amb les normes establertes en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, pel que es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

El Consejo Técnico de Heráldica emitió dictamen favorable. Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me confiere la legislación antes citada, resuelvo: Aprobar la bandera adoptada por el Ayuntamiento de El Ràfol d’Almúnia que quedará organizada del siguiente modo:

«Bandera de proporciones 2:3. De rojo, al centro cinco casas de plata o gris perla dispuestas en aspas.»

 

Històric d’Alcaldes

01-01-1856 José Miralles Mut
14-06-1856 Francisco José Ferrer Pastor
07-01-1857 Javier Cátala
31-12-1857 Bernardo Pastor
01-01-1859 Francisco José Ferrer Pastor
01-01-1861 Gabriel Ferrer Pastor
01-01-1863 José Domenech Fornés
24-01-1865 Jaime Puchol Pastor
31-10-1866 José Pastor Mut
03-10-1868 José Miralles Mut
27-10-1869 Juan Lull Domenech
01-02-1872 Carlos Sentí Pastor
24-09-1873 José Mezquida Ferrer
01-03-1877 Carlos Sentí Pastor
01-07-1881 José Sentí Mengual
01-07-1885 José Pons Gomis
01-07-1891 José Sentí Mengual
01-07-1895 Francisco Pons Gomis
26-11-1895 Vicente Mezquida Miralles (per defunció de l’anterior)
30-09-1898 José Pastor Lull
07-01-1899 Vicente Mezquida Miralles
30-01-1899 Vicente Domenech Ferrer
06-02-1899 José Pastor Lull
25-03-1899 Vicente Mezquida Miralles
01-07-1899 Pascual Pastor Nadal
01-07-1907 Bernardino Mora Pastor
23-06-1907 José Ramón Rovira Ferrando
01-01-1910 Fco. Vicente Miralles Flores
01-01-1912 Tobías Ferrer Cátala
01-01-1914 José Lull Miralles
01-01-1916 Tobías Ferrer Cátala
01-01-1918 Bernardino Cátala Lull
14-05-1920 Tobías Ferrer Cátala
01-04-1922 Carlos Domenech Sentí
04-10-1923 Pablo Cátala Mut
25-02-1924 Fco. Vicente Miralles Flores
02-03-1930 Santiago Pastor Nadal
24-04-1931 Pedro Domenech Ferrer
08-05-1931 José Lull Rovira
10-06-1931 Tobías Ferrer Cátala
15-12-1931 Andrés Ferrando Mut
10-05-1933 Juan Pastor García
20-08-1936 Jose Más Miralles
20-05-1937 Miguel Lull Saubá
13-06-1938 Miguel Pastor Ginestar
28-08-1938 Joaquin Gavila Saubá
31-01-1939 Joaquin Ferrer Puchol
24-05-1939 Francisco Ballester Vicens
26-04-1940 Juan Pastor Gil
23-07-1950 Jose Sentí Lull
09-08-1950 Aurelio Naya Ferrer
11-08-1967 Serafín Lull Mut
15-06-1970 Bartolomé Ferrer Ballester
19-04-1979 Blas Puchol Mulet
23-05-1983 Eduardo Sesé Furió
22-07-2002 Alejandro Pastor Furió

13/06/2015 José Vicente Rovira Ferrando

Subvencionat perGeneralitat ValencianaAjuntament del Ràfol d'Almúnia

©AiDweb 2018 - 2022. Todos los derechos reservados.

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si tanca aquest missatge, considerarem que accepta la nostra política de privacitat.