• ca
  • en
  • es

Saluda de l’Alcalde

És per a mi un plaer adreçar-me a totes les veïnes i veïns del nostre poble i a tota la gent que ens puga visitar.

Vivim en un lloc privilegiat, envoltats de muntanyes i bancals de tarongers. Cal que tinguem cura del nostre patrimoni natural per a poder gaudir d’ell. Aquest patrimoni és el que ens situa en el mapa del benestar. La nostra manera de fer política es fonamenta en dos eixos. Volem la participació de tot el poble en la presa de decisions que ens afecten a tots i totes. La participació ciutadana és un dels pilars en que es basarà la nostra política. L’ altre pilar serà la transparència. Ja tenim el portal de transparència en aquesta mateixa web.

Volem que aquest nou projecte també siga el teu.

Gràcies.

José Vicente Rovira Ferrando