• ca
  • en
  • es

Archive for diciembre, 2017

PROGRAMES DE FOMENT D’OCUPACIÓ: EMCORD I EMCORP 2017.

PROGRAMES DE FOMENT D’OCUPACIÓ: EMCORD I EMCORP 2017.

| 28 diciembre, 2017

El passat 13 de desembre es van iniciar els programes de foment d’ocupació EMCORD i EMCORP 2017 del SERVEF destinats a la contractació de persones aturades en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, dels quals va resultar beneficiari aquest ajuntament.  A través dels mateixos s’han contractat a dos peons de manteniment durant 6 mesos.  Aquests programes estan finançats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO: EMCORD Y EMCORP 2017

PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO: EMCORD Y EMCORP 2017

| 28 diciembre, 2017

El pasado 13 de diciembre se iniciaron los programas de empleo EMCORD y EMCORP 2017 del SERVEF destinados a la contratación de personas desempleadas en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, de los que resultó beneficiario este ayuntamiento.  A través de los mismos se han contratado dos peones de mantenimiento durante 6 meses.  Estos programas están financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

RESULTADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

RESULTADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

| 26 diciembre, 2017

La propuesta ganadora que se ha presupuestado para el ejercicio 2018 ha sido la instalación del pavimento protector en la pista del pabellón polideportivo municipal.

RESULTAT PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018

RESULTAT PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018

| 26 diciembre, 2017

La proposta guanyadora que s’ha pressupostat per a l’exercici 2018 ha sigut la instal·lació de paviment protector en la pista del pavelló poliesportiu municipal.

ACTES DE BAREMACIÓ PROGRAMES EMCORD, EMCORP I PAMER 2017

ACTES DE BAREMACIÓ PROGRAMES EMCORD, EMCORP I PAMER 2017

| 22 diciembre, 2017

Resultat de les Comissions de Baremació dutes a terme el 23 de novembre de 2017, al Centre Servef de Dénia, per tal de cobrir dos llocs de peó de manteniment, entre les persones candidates remeses pel Servef, atenent als expedients EMCORD/2017/343/03 i EMCORP/2017/99/03 i de la realitzada el 22 de desembre de 2017, per tal de cobrir 4 llocs de peó forestal, atenent a l’expedient EPAMER/2017/169/03.

El SERVEF ha concedit tres subvencions a l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia per a la contractació de sis persones en situació de desocupació per a la realització d’obres o servicis d’interés general, a l’empara de la Resolució de 23 de juny de 2017, del Director General del SERVEF, publicada en el DOGV de 28 de juny de 2017 i de la Resolució de 26 d’octubre de 2017, del Director General del SERVEF, publicada en el DOGV de 27 d’octubre de 2017.

Realitzades les Comissions, es publiquen les actes dels processos de selecció.

Acta

 
 

ACTAS DE BAREMACIÓN PROGRAMAS EMCORD, EMCORP Y PAMER 2017

ACTAS DE BAREMACIÓN PROGRAMAS EMCORD, EMCORP Y PAMER 2017

| 22 diciembre, 2017

Resultado del las Comisiones de Baremación llevadas a cabo el 23 de noviembre de 2017, en el Centro Servef de Dénia, para cubrir dos puestos de peón de mantenimiento, entre los candidatos remitidos por el Servef atendiendo a los expedientes EMCORD/2017/343/03 i EMCORP/2017/99/03 y de la realizada el 22 de diciembre de 2017, para cubrir 4 puestos de peón forestal, atendiendo al expediente EPAMER/2017/169/03.

El SERVEF ha concedido tres subvenciones al Ayuntamiento de El Ràfol d’Almúnia para la contratación de seis personas en situación de desempleo, a fin de llevar a cabo la realización de obras o servicios de interés general, al amparo de la Resolución de 23 de junio de 2017, del Director General del del SERVEF, publicada en el DOGV de 28 de junio de 2017 y de la Resolución de 26 de octubre de 2017, del Director General del SERVEF, publicada en el DOGV de 27 de octubre de 2017.  Realizadas las Comisiones, se publican las actas de los procesos de selección.  Acta

 
 

TEATRO DE NAVIDAD

TEATRO DE NAVIDAD

| 21 diciembre, 2017
Viernes, 29 de diciembre.
A las 18.30.
En el auditorio municipal.
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de Alicante.
TEATRE DE NADAL

TEATRE DE NADAL

| 21 diciembre, 2017

NOVA AULA D’ESTUDIS

NOVA AULA D’ESTUDIS

| 21 diciembre, 2017

Si estàs buscant un espai òptim per a estudiar, aquest ajuntament te l’ofereix. Lloc: antiga agència municipal de lectura. Interessats/ades, contactar amb Irene (649946394).

NUEVA AULA DE ESTUDIOS

NUEVA AULA DE ESTUDIOS

| 21 diciembre, 2017

Si estás buscando un espacio óptimo para estudiar, este ayuntamiento te lo ofrece.

Lugar: antigua agencia municipal de lectura.

Interesados/as, contactar con Irene (649946394).