• ca
  • en
  • es

RSSCategoríaCategoriaCategory: News

SUMMER SCHEDULE OF SIREM S.L.-URBAN SOLID WASTE COLLECTION

SUMMER SCHEDULE OF SIREM S.L.-URBAN SOLID WASTE COLLECTION

| 13 June, 2018

As of Friday, June 15, the collection of solid urban waste will take place from 6:00 am, Monday through Sunday.

Thank you for your collaboration.

HORARI D’ESTIU SIREM S.L.-RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

HORARI D’ESTIU SIREM S.L.-RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

| 13 June, 2018

A partir del divendres 15 de juny, la recollida de residus sòlids urbans es durà a terme a partir de les 6.00 hores, de dilluns a diumenge.

Gràcies per la seua col·laboració.

THE CITY COUNCIL COMMITTED TO SUSTAINABILITY AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

THE CITY COUNCIL COMMITTED TO SUSTAINABILITY AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

| 11 June, 2018

In the last plenary session of the city council held, bonuses of 75% (maximum bonus in the ordinances) were approved unanimously for cars with CO2 emissions below 100g / km and also for electric cars, hybrids and those that they use gas. One more sign that this city council is committed to sustainability and environmental protection.

L’AJUNTAMENT APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT I LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

L’AJUNTAMENT APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT I LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

| 11 June, 2018

En l’última sessió ordinària del ple de l’ajuntament celebrada es van aprovar per unanimitat bonificacions del 75% (màxima bonificació en les ordenances) per als cotxes amb emissions CO2 per sota de 100g/km i també per als cotxes 100% elèctrics, els híbrids i els que utilitzen gas. Una mostra més que aquest ajuntament aposta per la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

SUMMER SCHOOL

SUMMER SCHOOL

| 8 June, 2018

From July 2 to August 10.

For children 3 to 12 years.

Activities: crafts, dynamic English, swimming, sports activities , water games, outings, educational lectures, meetings .

Rates and times: – From 9.30 to 13.30 h .: 60.00 € / Two weeks: 40,00 €.

From 8.45 h ., reception of children.

Registration until June 27, at City Hall.

Limited places. Priority will be given to registered children in El Ràfol d’Almúnia and then to former students enrolled in previous summer schools and their siblings.

ACTIVITY SUPPORTED BY SOCIAL WELFARE AREA OF DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Logo

ESCOLETA D’ESTIU 2018

ESCOLETA D’ESTIU 2018

| 8 June, 2018

PARTICIPATION OF EL RÀFOL AT THE CEMA’S TENNIS LEAGUE

| 21 May, 2018

Last weekend was held the last tournament of the regional league tennis, season 2017-2018, organized by CEMA. Our players had very good results.  Congratulations!

PARTICIPACIÓ DEL RÀFOL EN LA LLIGA COMARCAL DE TENNIS DEL CEMA

PARTICIPACIÓ DEL RÀFOL EN LA LLIGA COMARCAL DE TENNIS DEL CEMA

| 18 May, 2018

El passat cap de setmana va finalitzar la lliga comarcal de tennis CEMA, temporada 2017-2018.   Es desenvoluparà a Dénia, on els/les tennistes de l’escola municipal del Ràfol d’Almúnia han obtès molt bon resultats.  Enhorabona a totes i a tots!

EL RÁFOL D’ALMÚNIA WILL BE ABLE TO REFORM ITS COLLEGE THANKS TO THE EDIFICANT PLAN OF THE GENERALITAT VALENCIANA

| 20 April, 2018

El Ràfol d’Almúnia has been included in the first turn of towns that may begin work within the Edificant Plan. In the case of our town, the money will go towards the complete reform of the El Castell college.   This college, which belongs to the CRA La Rectoria, at this point no longer meets the optimum conditions for teaching practice or for learning. It is the only one that remains to reform the classrooms that make up the CRA. These works, which will be carried out during the summer months, will be financed by the Generalitat Valenciana, in charge of the EDIFICANT program. https://bit.ly/2He91nC

 

EL RÀFOL D’ALMÚNIA PODRÀ REFORMAR EL SEU AULARI GRÀCIES AL PLA EDIFICANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

| 20 April, 2018

El Ràfol d’Almúnia ha estat inclòs en el primer torn de pobles que podran començar les obres dins del Pla Edificant. En el cas del nostre poble, els diners es destinaran a la reforma completa de l’aulari el Castell. Aquest aulari, que pertany al CRA La Rectoria, a hores d’ara ja no reuneix les condicions òptimes per a la pràctica docent ni per a l’aprenentatge. És l’únic aulari que queda per reformar dels aularis que formen el CRA. Aquestes obres, que es realitzaran en els mesos d’estiu, seran finançades per la Generalitat Valenciana, a càrrec del programa EDIFICANT. https://bit.ly/2He91nC