• ca
  • en
  • es

Archive for April, 2018

EL RÁFOL D’ALMÚNIA WILL BE ABLE TO REFORM ITS COLLEGE THANKS TO THE EDIFICANT PLAN OF THE GENERALITAT VALENCIANA

| 20 April, 2018

El Ràfol d’Almúnia has been included in the first turn of towns that may begin work within the Edificant Plan. In the case of our town, the money will go towards the complete reform of the El Castell college.   This college, which belongs to the CRA La Rectoria, at this point no longer meets the optimum conditions for teaching practice or for learning. It is the only one that remains to reform the classrooms that make up the CRA. These works, which will be carried out during the summer months, will be financed by the Generalitat Valenciana, in charge of the EDIFICANT program. https://bit.ly/2He91nC

 

EL RÀFOL D’ALMÚNIA PODRÀ REFORMAR EL SEU AULARI GRÀCIES AL PLA EDIFICANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

| 20 April, 2018

El Ràfol d’Almúnia ha estat inclòs en el primer torn de pobles que podran començar les obres dins del Pla Edificant. En el cas del nostre poble, els diners es destinaran a la reforma completa de l’aulari el Castell. Aquest aulari, que pertany al CRA La Rectoria, a hores d’ara ja no reuneix les condicions òptimes per a la pràctica docent ni per a l’aprenentatge. És l’únic aulari que queda per reformar dels aularis que formen el CRA. Aquestes obres, que es realitzaran en els mesos d’estiu, seran finançades per la Generalitat Valenciana, a càrrec del programa EDIFICANT. https://bit.ly/2He91nC

 

 

 

NIT DE SAINETS, DE LA MÀ DE “VALENTES I POSITIVES”

NIT DE SAINETS, DE LA MÀ DE “VALENTES I POSITIVES”

| 18 April, 2018

Aquest any l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia també s’implica amb la lluita contra el càncer.  Tu també pots fe-ho adquirint la teua entrada o a través de la Fila 0.

NIGHT OF SAINETES, BY “VALENTES I POSITIVES”

NIGHT OF SAINETES, BY “VALENTES I POSITIVES”

| 18 April, 2018

This year the City Council of El Ràfol d’Almúnia returns to contribute to the fight against cancer, from the hand of “Valentes i Positives”. You can do it acquiring your ticket or through Row 0.

Friday, May 4.

At 8:00 p.m.

In the Municipal Auditorium.

Advance tickets: Town Hall of El Ràfol d’Almúnia.

SUMA: ATTENTION AT EL RÀFOL D’ALMÚNIA

SUMA: ATTENTION AT EL RÀFOL D’ALMÚNIA

| 12 April, 2018

SUMA will inform all taxpayers and all other interested persons on Monday, April 16, 2018, from 9:00 am to 11:00 am, in the Town Hall.

SUMA: ATENCIÓ AL RÀFOL D’ALMÚNIA

SUMA: ATENCIÓ AL RÀFOL D’ALMÚNIA

| 12 April, 2018

FIRA DEL COMERÇ 2018

FIRA DEL COMERÇ 2018

| 3 April, 2018

Activitat subvencionada per la Diputació Provincial d’Alacant.  Interessats/ades,posar-se en contacte amb aquest ajuntament: 965587168-ajuntament@rafol.org-C/Major, nº 6.  Horari d’atenció al públic: de 9.00 a 14.00 hores.

 

 


TRADE FAIR 2018

TRADE FAIR 2018

| 3 April, 2018

Shops of the Marina Alta.

Local associations

Playground.

Popular gastronomy.

18.00 h. Children’s performance “Marcel sings to tall”.

21.30 h. Acoustic concert by the Gin Lemon’s group.

 

Interested people, get in touch with this city council: 965587168-ajuntament@rafol.org-C/Mayor, nº 6.  Office hours: from 9 a.m. to 2 p.m.

CICLE DE CINEMA 2018-PRIMER SEMESTRE

CICLE DE CINEMA 2018-PRIMER SEMESTRE

| 3 April, 2018

FILM CYCLE 2018-FIRST SEMESTER

FILM CYCLE 2018-FIRST SEMESTER

| 3 April, 2018

Friday, March 16 – “Mascotes”. In Valencian.

Friday, April 13- “The olive tree”. In Spanish, with English subtitles.

Friday, May 11 – “Zootròpolis”. In Valencian.

Municipal auditorium-18.00 hours.

Free admission for all audiences.