• ca
  • en
  • es

Archive for October, 2017

THE CONSELLERIA OF EDUCATION, RESEARCH, CULTURE AND SPORTS HAS GRANTED TO THIS TOWN HALL COUNCIL A SUBVENTION FOR THE PROMOTION OF THE VALENCIAN

| 30 October, 2017

In the framework of the “Call for subsidies for the promotion of Valencian destined to municipalities, municipalities and minor local entities of the Valencian Community and the Carxe” the Conselleria of Education, Research, Culture and Sports has granted to this council a subsidy for the promotion of the Valencian, through which posters have been made and placed in the most emblematic places of our municipality, with the aim of promoting and spreading our language and our culture. The Conselleria has decided to cover the costs in a percentage of 49.12%.

 

LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT HA CONCEDIT A AQUEST AJUNTAMENT UNA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ

LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT HA CONCEDIT A AQUEST AJUNTAMENT UNA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ

| 30 October, 2017

En el marc de la “Convocatòria de subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe” la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i ESport ha concedit a aquest ajuntament una subvenció per al foment del valencià, mitjançant la qual s’han confeccionat i col·locat cartells dels llocs més emblemàtics del nostre municipi, amb l’objectiu de promoure i difondre la nostra llengua i la nostra cultura.  La Conselleria ha resolt cobrir els costos en un percentatge del 49,12 %.

 

ACTIVITIES FOR CHILDREN IN THE MUNICIPAL READING AGENCY

ACTIVITIES FOR CHILDREN IN THE MUNICIPAL READING AGENCY

| 25 October, 2017

Thursdays, from 5:30 p.m. to 6:30 p.m.

In the Municipal Agency of Reading.

Registration in the City Hall.

Start: November 2nd.

ACTIVITATS PER ALS XIQUETS I LES XIQUETES EN L’AGÈNCIA MUNICIPAL DE LECTURA

ACTIVITATS PER ALS XIQUETS I LES XIQUETES EN L’AGÈNCIA MUNICIPAL DE LECTURA

| 25 October, 2017

Dijous, de 17.30 a 18.30 hores.

En l’Agència Municipal de Lectura.

Inscripcions en l’ajuntament.

Comencen el 2 de novembre.

“RESSONA LA MARINA”: A MEETING FOR OUR YOUTH

“RESSONA LA MARINA”: A MEETING FOR OUR YOUTH

| 20 October, 2017

Registration in the next link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScWaOsSRzICPscK3w…/viewform If you need more information, you can come to the Town Hall. 

RESSONA LA MARINA: UNA TROBADA PER A LA NOSTRA JOVENTUT

RESSONA LA MARINA: UNA TROBADA PER A LA NOSTRA JOVENTUT

| 20 October, 2017

Inscripcions en el següent enllaç: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScWaOsSRzICPscK3w…/viewform
Per a més informació, vine a l’ajuntament!

TALK ON SAFETY MEASURES AND PREVENTION OF DELICTIVE FACTS

TALK ON SAFETY MEASURES AND PREVENTION OF DELICTIVE FACTS

| 13 October, 2017

XERRADA SOBRE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE FETS DELICTIUS

XERRADA SOBRE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE FETS DELICTIUS

| 13 October, 2017