• ca
  • en
  • es

Archive for July, 2016

BLOOD DONATION

BLOOD DONATION

| 28 July, 2016

RAFOL DE ALMUNIA 10 AGOSTO

Being a donor does not go out of fashion.

Give blood, save 3 lives.
Wednesday, August 10.

From 17.30 to 20.30.

Medical Center-Mayor Street, 42.

Giveaway of T-Shirt donor (while stocks last).

Courtesy of Town Hall, each donor will enter the draw for vouchers worth 15 euros each, to consume in the shops in the town.

Introducing the donor card, you can get a discount on the entry of Terra Mitica, Aqualandia and Mundomar.

During the 24 hours prior to donation, try to drink more fluids than usual.

Do not go on an empty stomach.

DONACIÓ DE SANG-10 D’AGOST

DONACIÓ DE SANG-10 D’AGOST

| 28 July, 2016

RAFOL DE ALMUNIA 10 AGOSTOSer donant no passa de moda.

Dóna sang, salva 3 vides.

 

Dimecres, 10 d’agost.

De 17.30 a 20.30 hores.

Centre mèdic-Carrer Major, 42.

Obsequi de la samarreta del donant (fins a fi d’existències).

Per gentilesa de l’ajuntament, cada donant entrarà en el sorteig de vals per valor de 15 euros cadascun, a consumir en els comerços de la localitat.

Presentant el carnet de donant obtindrà un descompte en l’entrada de Terra Mítica, Aqualandia i MundoMar.

Durant les 24 hores anteriors a la donació, procure prendre més líquids de l’habitual.

No acudir en dejú.

THE PROVINCIAL COUNCIL OF ALICANTE GRANTS A SUBSIDY TO CITY HALL

THE PROVINCIAL COUNCIL OF ALICANTE GRANTS A SUBSIDY TO CITY HALL

| 19 July, 2016

The Provincial Council of Alicante has awarded a grant to the Town of El Ràfol d’Almúnia for the purchase of a defibrillator.  The amount awarded is € 1.190,00.

logo+resolució1Logo Diputació.jpg1

Equipment subsidized by the Social Welfare Department of the Provincial Council of Alicante.

 

 

 
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A L’EQUIPAMENT DEL CENTRE SOCIAL

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A L’EQUIPAMENT DEL CENTRE SOCIAL

| 19 July, 2016

La Diputació Provincial d’Alacant, a través de la seua Àrea de Benestar Social, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia per a l’adquisició d’un desfibril·lador.  La quantitat concedida és de 1.190,00 €.

logo+resolució1Logo Diputació.jpg1Equipament subvencionat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació Provincial d’Alacant.

BALANÇ DE LA RECOLLIDA DE TÈXTIL USAT: PRIMER SEMESTRE 2016

BALANÇ DE LA RECOLLIDA DE TÈXTIL USAT: PRIMER SEMESTRE 2016

| 19 July, 2016

Humana_planta de clasificación

Informe

USED TEXTILE COLLECTION: FIRST HALF 2016

USED TEXTILE COLLECTION: FIRST HALF 2016

| 19 July, 2016

Humana_planta de clasificación

Report

LA DIPUTACIÓ D’ALACANT CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT

LA DIPUTACIÓ D’ALACANT CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT

| 15 July, 2016

La Diputació Provincial d’Alacant, a través de la seua àrea d’Esports, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia per al manteniment de l’Escola Municipal de Futbol-Sala, l’activitat de la qual s’estén des de setembre de 2015 fins a juliol de 2016.  La quantia concedida és de 4.756,09 , corresponents al 36,281% del pressupost total.

logo+resolució1Logo Diputació.jpg1Activitat subvencionada per l’Àrea d’Esports de la Diputació Provincial d’Alacant.

CAMPANYA CONTRA LA MOSCA 2016

CAMPANYA CONTRA LA MOSCA 2016

| 13 July, 2016

SKM_C284e16071311100_0001

HORARIS DE NATACIÓ I AQUAGYM

HORARIS DE NATACIÓ I AQUAGYM

| 7 July, 2016

HORARIS NATACIÓ I AQUAGYM

SCHEDULES OF SWIMMING AND AQUAGYM

SCHEDULES OF SWIMMING AND AQUAGYM

| 7 July, 2016

HORARIS NATACIÓ I AQUAGYM