• ca
  • en
  • es

CONTACTE

Formulari de contacte

. Alcaldia:

Tlf.: 965587168/e-mail: alcaldia@rafol.org

. Administració:

Tlf.: 965587168/e-mail: ajuntament@rafol.org

. Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local:

Tlf.: 965587168/e-mail: adl@rafol.org

. Arquitectura:

Tlf.: 965587168

. Agència Municipal de Lectura:

Tlf.: 965587212/e-mail: biblioteca@rafol.org

. Secretaria:

Tlf.: 965587168