• ca
  • en
  • es

Archive for April, 2016

AVALEM JOVES

AVALEM JOVES

| 14 April, 2016

avalem_joves200Avalem Joves és un pla integral de formació i ocupació per a joves 2016- 2020. És una estratègia del Consell de la Generalitat valenciana, central i integrada per a millorar l’ocupabilitat dels joves i de les joves.

El pla va dirigit a joves menors de 30 anys en situació de desocupació registrats en les oficines del SERVEF, i depenent del tipus d’actuació, a més han de complir els requisits per a participar en la Garantia Juvenil i que estiguen inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Cada jove passarà per una entrevista/diagnòstic realitzada per un orientador que el derivará a un itinerari dissenyat especialment per al seu perfil.

Les accions concretes del pla són les següents:

  • Acollida.
  • Orientació laboral.
  • Competències.
  • Formació/Qualificació.
  • Ajudes a la contratació.
  • Serveis a l’autoocupació i per a l’emprenedoria.
  • Altres mesutres.

Avalem Joves té un pressupost global de 205 milions finançats per la Generalitat, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Més informació sobre Avalem Joves:

Qualsevol dubte o consulta podeu passar per L’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament.